Andrej Tušer: Žurnalistika je môj život


Lifestyle » People by VJU

Popis videa
Andrej Tušer je žurnalista, pedagóg a novinovedec, ktorý sa výrazne podieľa na rozvoji slovenskej žurnalistiky. Spoluzaložil Fakultu masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, zaoberá sa teóriou, výskumom aj praxou masovej komunikácie a okrem iného, je autorom publikácie Ako sa robia noviny, ktorá je dodnes kľúčovým zdrojom pri vzdelávaní v tejto oblasti.  
Čítať viac

Komentáre