PC HRY

Svedkovia Liehovovi

Cirkev Svedkov Liehovových prináša pravé svedectvo o zhasiteľovi smädu Liehovi Špiritovi, ktorý bol za nás vypálený a do fľaše daný.

Najnovšie videá