Čo je kolorektálny karcinóm?


Zdravie » VYpočujte si rady lekárov

Popis videa
Kolorektálny karcinóm má súvis s dnešným spôsobom života. Čo sa na jeho vzniku podieľa a aké faktory zohrávajú významnú úlohu, hovorí gastroenterológ MUDr. Dušan Rapoš, CSc., MPH.  
Čítať viac

Komentáre